Grūtības pakāpe:
00:30:00

Visi uzdevumi:

18p.
1. Malu nosaukumi taisnleņķa trijstūrī 1p.
2. Trigonometriskās sakarības taisnleņķa trijstūrī I 1p.
3. Trigonometriskās sakarības taisnleņķa trijstūrī III 1p.
4. Sinuss un kosinuss 1p.
5. Pieraksts malas aprēķināšanai 2p.
6. Katetes aprēķināšana (60 grādi) 1p.
7. Sakarības taisnleņķa trijstūrī (30 grādi) 2p.
8. Sakarības taisnleņķa trijstūrī (45 grādi) 1p.
9. Taisnleņķa trijstūra pazīme 1p.
10. Regulārs trijstūris 1p.
11. Pitagora teorēma. Katetes aprēķināšana 1p.
12. Pitagora teorēma. Praktisks uzdevums ar vienādojuma sastādīšanu 5p.