Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

22p.
1. Parabolas zaru vērsums 1p.
2. Izpratne par parabolas zaru vērsumu 1p.
3. Algebriskas izteiksmes vērtība 1p.
4. Kvadrātfunkcijas krustpunkti ar y asi 1p.
5. Kvadrātfunkcijas f(x)=ax^2+c vērtību aprēķināšana, ja doti x, tabula 2p.
6. Kvadrātfunkcijas konstrukcija un pētīšana 4p.
7. Kvadrātfunkcijas pētīšana 2p.
8. Kvadrātfunkcijas īpašības 2p.
9. Kvadrātfunkcijas nulles 2p.
10. Kvadrātfunkcijas vērtību apgabala noterikšana 3p.
11. Kvadrātfunkcijas nuļļu skaits 2p.
12. Punkta piederība grafikam (analītiski) 1p.