Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

40p.
1. 2. daļas 6. uzd. Kvadrātfunkcija (2018) 4p.
2. 2. daļas 8. uzd. Kustības grafiks (2017) 7p.
3. 2. daļas 4. uzd. Apgrieztā proporcionalitāte (2016) 4p.
4. 2. daļas 4. uzd. Hiperbolas un taisnes konstruēšana (2015) 5p.
5. 2. daļas 4. uzd. Kvadrātfunkcijas grafiks. (2014) 7p.
6. 2. daļas 6. uzd. Kvadrātfunkcija. (2013) 5p.
7. 2. daļas 6. uzd. Lineāras funkcijas konstruēšana, simetrija. (2011) 3p.
8. 2. daļas 8. uzd. Datu analīze (2015) 5p.