Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

14p.
1. Lineāras funkcijas grafika noteikšana 1p.
2. Konstruē lineāras funkcijas grafiku 2p.
3. Paralēlas lineāras funkcijas 2p.
4. Lineāras funkcijas augšana, dilšana 3p.
5. Lineāras funkcijas vienādzīmju intervāli 2p.
6. Punkta piederība grafikam 1p.
7. Lineāras funkcijas krustpunkts ar y asi 3p.