Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. 1. daļas 11. uzd. Koordinātas (2018) 1p.
2. 1. daļas 4. uzd. Funkcijas definīcija (2017) 1p.
3. 1. daļas 21. uzd. Monotonitātes intervāli (2017) 1p.
4. 1. daļas 1. uzd. Funkcijas (2016) 1p.
5. 1. daļas 6. uzd. Parabola (2016) 1p.
6. 1. daļas 24. uzd. Funkcijas krustpunkts ar y asi (2015) 1p.
7. 1. daļas 6. uzd. Grafiki. (2014) 1p.
8. 1. daļas 14. uzd. Krustpunkts ar x asi. (2014) 1p.
9. 1. daļas 19. uzd. Lineāra funkcija. (2013) 1p.
10. 1. daļas 24. uzd. Grafika nolasīšana. (2013) 1p.