Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

16p.
1. Pamatdaļa no neliela skaitļa 2p.
2. Skaitļa daļas vērtības aprēķināšana II 3p.
3. Viens skaits pret otru 2p.
4. Kopīgā skaita aprēķināšana 2p.
5. Skaitļa proporcionālā sadalīšana divās daļās 3p.
6. Skaitļa proporcionālā sadalīšana trīs daļās 4p.