Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

11p.
1. 1. daļas 13. uzd. Aritmētiskā progresija (2018) 1p.
2. 1. daļas 2. uzd. Aritmētiskā progresija (2016) 1p.
3. 1. daļas 11. uzd. Aritmētiskā progresija. (2014) 1p.
4. 1. daļas 18. uzd. Aritmētiskā progresija. (2012) 1p.
5. 2. daļas 7. uzd. Progresija (2017) 5p.
6. 1. daļas 5. uzd. Ģeometriskā progresija. (2011) 1p.
7. 1. daļas 13. uzd. Skaitļu virkne. (2011) 1p.