Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

22p.
1. 1. daļas 17. uzd. Izteiksmes kopsaucējs (2017) 1p.
2. 1. daļas 18. uzd. Pretēja daļa (2017) 1p.
3. 2. daļas 1.c) uzd. Racionālu daļu dalīšana (2017) 3p.
4. 2. daļas 1.c) Algebriskas daļas (2016) 3p.
5. 1. daļas 13. uzd. Daļas saīsināšana (2015) 1p.
6. 2. daļas 1. uzd. c) Algebrisku daļu saskaitīšana (2015) 3p.
7. 2. daļas 1. uzd. c) Daļveida izteiksmes. (2014) 3p.
8. 1. daļas 17. uzd. Kopsaucējs. (2014) 1p.
9. 1. daļas 17. uzd. Saīsināšana. (2013) 1p.
10. 1. daļas 11. uzd. Saīsināšana. (2012) 1p.
11. 1. daļas 19. uzd. Daļas saīsināšana. (2011) 1p.
12. 2. daļas 1. uzd. Vienkāršošana. (2012) 3p.