Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

25p.
1. Līdzīgo savilkšana 2p.
2. Iekavu atvēršana 2p.
3. Zīmes ienešana iekavās 4p.
4. Monoma normālforma 1p.
5. Monomu saskaitīšana 2p.
6. Algebriskas izteiksmes vērtība 2p.
7. Izteiksmes vienkāršošana 4p.
8. Identitātes burtu izteiksmēs. 1p.
9. Identitātes papildināšana 2p.
10. Polinoma normālforma 1p.
11. Polinomu reizināšana 4p.