Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

33p.
1. 1. daļas 10. uzd. Nevienādība (2017) 1p.
2. 1. daļas 18. uzd. Skaitļu salīdzināšana. (2014) 1p.
3. 1. daļas 7. uzd. Skaitliska nevienādība (2015) 1p.
4. 2. daļas 1.a) uzd. Lineāra nevienādība (2017) 3p.
5. 2. daļas 1. uzd. a) Lineāra nevienādība (2015) 3p.
6. 2. daļas 1. uzd. b) Lineāra nevienādība. (2014) 4p.
7. 1. daļas 17. uzd. Kvadrātnevienādība (2015) 1p.
8. 1. daļas 10. uzd. Kvadrātnevienādība (2016) 1p.
9. 2. daļas 4. uzd. Nevienādību sistēma (2018) 6p.
10. 2. daļas 5. uzd. Nevienādību sistēma (2016) 7p.
11. 2. daļas 7. uzd. Nevienādību sistēma. (2013) 5p.