Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. 1. daļas 13. uzd. Vidējie procenti (2018) 1p.
2. 1. daļas 17. uzd. Vidējie procenti (2017) 1p.
3. 1. daļas 16. uzd. Procenti (2016) 1p.
4. Procenti par nodokļu kavējumu (2015. g.12. kl. eksāmens) 1p.
5. Procentuālā salīdzināšana (2014. g.12. kl. eksāmens) 1p.
6. Procentu teksta uzdevums. "Jeb" (2012. g. 12. kl. eksāmens) 1p.
7. Procenti. Cenas paaugstināšana (2012. g. 12. kl. eksāmens) 1p.
8. Procentu uzdevums ar proporcijas izmantošanu (2012. g. 9. kl. eksāmens) 1p.
9. Relatīvā biežuma aprēķināšana (2011. g. 12. kl. eksāmens) 1p.
10. Procenti no skaitļa (2011. g. 9. kl. eksāmens) 1p.
11. Procenti 0p.