Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

15p.
1. 2. daļas 8. uzd. Procenti tekstā (2017) 5p.
2. Procentu teksta uzdevums ar sistēmu (2015. g. 12. kl. eksāmens) 4p.
3. Procentu teksta uzdevums. Vienādība (2013. g.12. kl. eksāmens) 3p.
4. Procenti šķīdumos (2009. g.12. kl. eksāmens) 3p.
5. Procenti 0p.