Grūtības pakāpe:
00:30:00

Visi uzdevumi:

17p.
1. Divu intervālu šķēluma noteikšana 1p.
2. Divu intervālu apvienojuma noteikšana 1p.
3. Galīgu kopu šķēlums 1p.
4. Vispārīgi un atsevišķi izteikumi, izteikumu patiesums 2p.
5. Noteikt īpašības un pazīmes 1p.
6. Izpratne par kopu šķēlumu. Nevienādību sistēma (2015. g. eksāmens) 1p.
7. Loģikas elementi. (2013. g. eksāmens) 1p.
8. Izteikuma patiesums (2011. g. eksāmens) 2p.
9. 2. daļas 8. uzd. Apgalvojuma patiesums. 2p.
10. 3. daļas 3. uzd. Analīze un sintēze. (2012) 5p.
11. Matemātiskie spriedumi, izteikumi, pierādījumi 0p.