Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9p.
1. Paralēlā pārnese 1 3p.
2. Aksiālā simetrija 1 1p.
3. Ģeometriskie pārveidojumi 2p.
4. Simetrija (2015. g. 9. klases eksāmens) 1p.
5. Homotētija un laukums (2014. g. 12. klases eksāmens) 1p.
6. Pagrieziens (2016. gada eksāmens) 1p.
7. Ģeometriskie pārveidojumi 0p.