Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

27p.
1. 1. daļas 19. uzd. Funkcijas mazākā vērtība (2018) 1p.
2. 1. daļas 6. uzd. Eksponentfunkcijas īpašības (2018) 1p.
3. 1. daļas 5. uzd. Eksponentfunkcija (2017) 1p.
4. 2. daļas 5. uzd. Eksponentfunkcija (2016) 7p.
5. 1. daļas 18. uzd. Kvadrātfunkcija (2016) 1p.
6. 2. daļas 6. uzd. Temperatūras izmaiņas, grafiks (2015) 4p.
7. 1. daļas 2. uzd.Grafika pazīšana (2014) 1p.
8. 2. daļas 5. uzd. Pakāpes funkcijas (2014) 4p.
9. 1. daļas 25. uzd. Funkcijas vērtība. (2013) 1p.
10. 2. daļas 6. uzd. Logaritma grafiks. (2013) 6p.