Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

19p.
1. 3. daļas 3. uzd. Modulis (2018) 4p.
2. 3. daļas 2. uzd. Funkciju īpašības (2017) 4p.
3. 3. daļas 3. uzd. Lineāra funkcija (2014) 3p.
4. 3. daļas 1. uzd. Funkcijas un parametri. (2012) 5p.
5. 3. daļas 3. uzd. Trigonometriskās funkcijas. (2013) 3p.