Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

29p.
1. y=sinx īpašības ar radiāniem I 6p.
2. y=cosx funkcijas nulles 2p.
3. y=cosx īpašības ar radiāniem 4p.
4. Definīcijas apgabals tgx vai ctgx 1p.
5. Vērtību apgabals funkcijai ar cosx vai sinx 2p.
6. 2. daļas 7. uzd. Trigonometriskās funkcijas grafiks (2018) 6p.
7. 1. daļas 12. uzd. y=cosx monotonitāte (2014) 1p.
8. y=sinx grafiks un pētīšana. (2012) 4p.
9. 3. daļas 3. uzd. Trigonometriskās funkcijas. (2013) 3p.
10. Trigonometrisko funkciju grafiks 0p.