Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5p.
1. 1. daļas 11. uzd. Slīpnes. (2009) 1p.
2. 1. daļas 12. uzd. Kuba leņķi. (2009) 1p.
3. 1. daļas 13. uzd. Vektori. (2009) 1p.
4. 1. daļas 14. uzd. Daļveida vienādojums. (2009) 1p.
5. 1. daļas 15. uzd. Modulis. (2009) 1p.