Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5p.
1. 1. daļas 16. uzd. Kombinatorika. (2009) 1p.
2. 1. daļas 17. uzd. Kombinācijas. (2009) 1p.
3. 1. daļas 18. uzd. Iracionāls vienādojums. (2009) 1p.
4. 1. daļas 19. uzd. Logaritms. (2009) 1p.
5. 1. daļas 20. uzd. Prizma. (2009) 1p.