Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. 3. daļas 1. uzd. Prizmā ievilkta lode. (2009) 5p.
2. 3. daļas 2. uzd. Vienādojumu sistēma ar parametriem. (2009) 1p.
3. 3. daļas 3. uzd. Pierādījuma uzdevums. (2009) 1p.
4. 3. daļas 12. uzdevums. Varbūtība un nevienādību sistēma ar diviem mainīgajiem 3p.