Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5p.
1. 1. daļas 21. uzd. Cilindra daļas tilpums. (2009) 1p.
2. 1. daļas 22. uzd. Pakāpes aprēķināšana. (2009) 1p.
3. 1. daļas 23. uzd. Virknes. (2009) 1p.
4. 1. daļas 24. uzd. Piramīda. (2009) 1p.
5. 1. daļas 25. uzd. Salikta funkcija. (2009) 1p.