Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

20p.
1. 2. daļas 1. uzd. Trigonometriskas izteiksmes vērtība. (2009) 1p.
2. 2. daļas 2. uzd. Procenti. (2009) 1p.
3. 2. daļas 3. uzd. Funkcijas. (2009) 3p.
4. 2. daļas 4. uzd. Paralēlie šķēlumi konusā. (2009) 1p.
5. 2. daļas 5. uzd. Cilindra pamata rādiuss. (2009) 1p.
6. 2. daļas 6. uzd. Intervālu metode. (2009) 6p.
7. 2. daļas 7. uzd. Logaritmiskais vienādojums. (2009) 2p.
8. 2. daļas 8. uzd. Vienādojumu sistēma. (2009) 5p.