Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5p.
1. 1. daļas 6. uzd. Trigonometriska nevienādība. (2009) 1p.
2. 1. daļas 7. uzd. Trigonometriskas funkcijas periods. (2009) 1p.
3. 1. daļas 8. uzd. Logaritmisko un eksponenciālo funkciju grafiki. (2009) 1p.
4. 1. daļas 9. uzd. Lineāra funkcija. (2009) 1p.
5. 1. daļas 10. uzd. Aksiālšķēlums. (2009) 1p.