65p.

Tēmā "Centralizētais eksāmens matemātikā 2009. g." pieejami 37 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.