Grūtības pakāpe:
00:15:00

Visi uzdevumi:

12p.
1. Komata lietojums palīgteikuma atdalīšanā no pārējās teikuma daļas 1p.
2. Svešvārda nozīmes noteikšana 2p.
3. Komata lietojums palīgteikuma atdalīšanā no pārējās teikuma daļas 1p.
4. Divdabja teiciens teikumā 2p.
5. Pieturzīmes dažādas uzbūves teikumos 2p.
6. Interpunkcijas uzdevums 1p.
7. Svešvārdu nozīme. Interpunkcija 3p.