Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Par sagatavošanās uzdevumiem Informācija par matemātikas konkursa norisi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. uzdevums 2. izziņas līmenis augsta 3p. Aprēķināt laukumu, kurā ganās kaza, ja tā ir piesieta pie taisnstūrveida ēkas stūra.
2. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķināt līdzīga trijstūra laukumu, ja dots līdzības koeficients un trijstūra virsotņu koordinātas.
3. uzdevums 2. izziņas līmenis augsta 4p. Aprēķināt taisnstūra laukumu, ja tas ir ievilkts riņķa līnijā.
4. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izveidot vienādojumu uzdevumam par kustību.
5. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 2p. Andrejs un Jānis krāsoja grīdu. Cik ilgā laikā viņi paveiktu darbu, darbojoties kopā.
6. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķināt iesvītrotās figūras laukumu, ja doti divu citu figūru laukumi.
7. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Zināms, ka divu funkciju grafiki krustojas vienā punktā. Jānosaka koeficientu a un b vērtības.
8. uzdevums 3. izziņas līmenis augsta 6p. Dota funkcija. Jāuzzīmē tās grafiks un jāaprēķina tā trijstūra perimetrs un laukums, ja trijstūra virsotnes ir funkcijas un koordinātu asu krustpunkti.
9. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Leņķī, kura lielums ir dots, jāievelk riņķa līnija ar noteiktu rādiusu. Kur un kādā attālumā no leņķa virsotnes atrodas riņķa līnijas centrs?
10. uzdevums 3. izziņas līmenis augsta 3p. Vienādsānu trapeces diagonāles ir savstarpēji perpendikulāras. Doti trapeces pamatu garumi. Aprēķināt trapeces augstumu.