Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Par sagatavošanās uzdevumiem Informācija par matemātikas konkursa norisi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. uzdevums 2. izziņas līmenis zema 1p. Veic laika aprēķinus ar diennakts daļām.
2. uzdevums 2. izziņas līmenis zema 1p. Risina atjautības uzdevumu ar pa perimetru vienādos attālumos izvietotiem objektiem.
3. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Izprot darbību sakarības izteiksmēs ar nezināmajiem, ar pāra skaitļiem.
4. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina nezināmo skaitli pēc dotiem aptuveniem nosacījumiem.
5. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Izprot pulksteņa pierakstu, veic dažādas darbības ar laika rēķiniem.
6. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Izmantojot dotos skaitļus, atrod likumsakarības un aprēķina nepieciešamo.
7. uzdevums 2. izziņas līmenis augsta 5p. Aprēķina daļu no preces vērtības, izrēķina cenu atlaides vērtību un akcijas cenas vērtību.
8. uzdevums 2. izziņas līmenis augsta 1p. Veic matemātiskās darbības ar trīsciparu skaitļiem.
9. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izmantojot dotos zināmos lielumus, ar vairākām darbībām aprēķina vairākus nezināmos lielumus.
10. uzdevums 3. izziņas līmenis augsta 5p. Uzdevumā iekļauta problēmsituāciju risināšana.