Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Par sagatavošanās uzdevumiem Informācija par matemātikas konkursa norisi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1p. Uzdevumā iekļauta loģiskās un telpiskās domāšanas prasmju pārbaude.
2. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 2p. Uzdevums paredzēts telpiskās iztēles pārbaudei.
3. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Uzdevums pārbauda izpratni par skaitļa sastāvu un prasmi atņemt darbības rakstos ar pāreju.
4. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Uzdevums pārbauda prasmi noteikt daļu no dotā skaitļa.
5. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Uzdevumā tiek pārbaudīta prasme risināt darbības, ievērojot darbību secību, kā arī pārbauda reizināšanas, dalīšanas, saskaitīšanas un atņemšanas prasmes.
6. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Uzdevumā tiek pārbaudīta prasme noteikt attālumu dabā pēc dotā mēroga, pāriet no mazākām uz lielākām mērvienībām.
7. uzdevums 2. izziņas līmenis augsta 3p. Uzdevums pārbauda prasmi loģiski spriest un saskatīt sakarības.
8. uzdevums 3. izziņas līmenis augsta 4p. Uzdevums ar algoritma risināšanu, ievērojot noteiktu secību.
9. uzdevums 2. izziņas līmenis augsta 2p. Risina loģikas uzdevumus ar skaitļiem līdz 1000.
10. uzdevums 3. izziņas līmenis augsta 4p. Uzdevumā iekļauta problēmsituācijas risināšana, nosakot iespējamo gadījumu skaitu.