Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Par sagatavošanās uzdevumiem Informācija par matemātikas konkursa norisi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1p. Aprēķina nezināmo punktu skaitu, ja dots vidējais aritmētiskais.
2. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1p. Figūru laukuma aprēķināšana.
3. uzdevums 3. izziņas līmenis augsta 4p. Kombinatorika, notikumu savienojumi, varbūtība.
4. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Kombinatorika, varbūtība.
5. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1p. Kombinatorika, algoritmi.
6. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 1p. Varbūtības, metot monētu.
7. uzdevums 2. izziņas līmenis augsta 4p. Nosacīta varbūtība.
8. uzdevums 1. izziņas līmenis zema 2p. Kopu teorija.
9. uzdevums 2. izziņas līmenis zema 2p. Statistika, vidēji lielumi.
10. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Kombinatorika.