Teorija

Ņemot vērā portāla lietotāju pieprasījumu pēc materiāliem priekšmetā "Sociālās zinības", ir uzsākts darbs pie tēmu izstrādes 7. klasei un 8. klasei.
 
Tematiskais plāns sociālajās zinības 7. klasei
 
1. Es vērtību pasaulē
2. Kā es jūtos?
3. Pārmaiņu laiks - izmaiņas pusaudžu vecumā
4. Mans ieguldījums veselībā
5. Es ģimenē
6. Es neesmu pasaulē viens
7. Tirgus likumi
 
Būsim pateicīgi saņemt atsauksmes par jau esošajām un plānotajām tēmām.