Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Местоимения как часть речи Теоретический материал: местоимение как часть речи.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Найди местоимение 2. izziņas līmenis zema 1,5p. Поиск словосочетаний с местоимениями.
2. Местоимение и другие части речи 2. izziņas līmenis zema 3p. Выбор: с какой частью речи соотносится наречие.
3. Поиск местоимений 2. izziņas līmenis vidēja 4,5p. Поиск местоимений, соотнесение местоимений с другими частями речи.
4. Поиск словосочетаний с местоимениями 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Поиск словосочетаний с местоимениями, соотнесение местоимений с другими частями речи, определение синтаксической функции местоимения.
5. Замени слово местоимением 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Замена слов местоимениями. Решение орфографических задач.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Местоимение и другие части речи 00:30:00 vidēja 126p. Соотнесение местоимений с другими частями речи. Замена знаменательных частей речи местоимениями.
2. Местоимение и другие части речи 00:15:00 vidēja 42p. Поиск местоимений и соотнесение их с другими частями речи.