Informācija
 
Pēc jaunā pamatskolas standarta un ieteicamās programmas, tēmu par skaitļu virknēm māca 8. klasē.
 
 
Ievēro - 8. klasē apgūst tikai aritmētisko progresiju.
Par ģeometrisko progresiju skolēni mācās 10. klasē.
 
 
 
Atsauce: