Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

4p.
1. Paralēlskaldnis 1p.
2. Paralēlskaldnis 1p.
3. Kubs 1p.
4. Kubs 1p.