Teorija

Aplūkosim kvadrātfunkcijas y=ax2 grafika konstrukcijas gaitu, ja parabolas zari vērsti uz leju.
Ja \(a\) ir negatīvs (\(a<0\)), tad parabolas zari vērsti uz leju.
  1. Parabolas virsotne atrodas koordinātu plaknes sākumpunktā \((0; 0)\).
  2. Argumenta \(x\) vietā ievieto divas pozitīvas un divas negatīvas vērtības, piemēram, \(1\), \(2\), \(-1\) un \(-2\). Aprēķina funkcijas (\(y\)) vērtības šajos punktos.
  3. Iegūtos punktus atliek koordinātu plaknē, savieno ar brīvu roku.
 
Atceries! Kāpināšana ir pirmā darbība!
Tikai pēc tam jāizpilda reizināšanu vai dalīšanu.
Piemērs:
Uzzīmēt funkcijas y=0,5x2 grafiku.
x
y
Aprēķinu gaita
2
-2
y=0,522=0,54=2¯
1
-0,5
y=0,512=0,51=0,5¯
0
0
y=0,502=0,50=0¯
-1
-0,5
y=0,5(1)2=0,51=0,5¯
-2
-2
y=0,5(2)2=0,54=2¯
 
m1,5x2.PNG