Teorija

"Izliekta daudzstūra leņķu summa ir (n2)180°, kur \(n\) ir daudzstūra malu skaits."
 
Piemērs:
trijstKLM.png  
Trijstūris \(KLM\) - tam ir \(3\) malas (\(n = 3\)).
  
Aprēķinām iekējo leņķu summu:
n2180°=32180°=1180°=180°
 
cetrstEFGH.png
Četrstūris \(EFGH\) (\(n = 4\)).
Aprēķinām iekšējo leņķu summu: 
 n2180°=42180°=2180°=360° 
Arī ieliekta daudzstūra leņķu summu var aprēķināt pēc tās pašas formulas. 
Atsauce:
Ģeometrija pamatskolai 1.daļa/Silva Januma, Inese Lude. -Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. - 108 lpp. -izmantotā literatūra: 100.-101.lpp.