Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. Polinoms. Jēdzienu pārbaude 1p.
2. Polinomu iedalījums 1p.
3. Polinoma normālforma 1p.
4. Aprēķini polinoma vērtību 1p.
5. Līdzīgo locekļu savilkšana 1p.
6. Pretēji polinomi 1p.