Teorija

Veicot darbības ar monomiem daļas formā, pārveidojumi ir tādi paši, kā darbībās ar parastajām daļām.
Piemērs:
Izteiksmes 5x2y4+7x2y4 vērtība ir ...
1. Saskaita daļu skaitītāju izteiksmes!
211.PNG
 
2. Ja iespējams, saīsina skaitītāja un saucēja skaitliskos reizinātājus!
212.PNG
Piemērs:
Izteiksmes a4b282a4b23 vērtība ir ...
1. Vienādo saucējus!
213.PNG
 
2. Atņem daļu skaitītāju izteiksmes!
214.PNG
 
3. Daļu saīsināt nevar!
215.PNG
Piemērs:
Izteiksmes 7m32mn5 vērtība ir ...
 
1. Reizinot daļas, skaitītājus reizina savā starpā, saucējus - savā starpā!
216.PNG
 
2. Reizinot mainīgos, to pakāpes saskaita! Atceries - ja mainīgā reizinātāja pakāpe nav norādīta, tad tā ir \(1\).  
217.PNG
Piemērs:
Izteiksmes 5k5z28:7k4z4 vērtība ir ...
1. Dalot monomus, koeficientus dala savā starpā, pakāpes ar vienādām bāzēm - savā starpā (pakāpes atņem)!
218.PNG
 
2. Dalīt ar daļu nozīmē reizināt ar apgriezto skaitli! Atceries - ja mainīgā reizinātāja pakāpe nav norādīta, tad tā ir \(1\).  
219.PNG
 
3. Ja iespējams, daļu saīsina. Dalot pakāpes, kāpinātājus atņem!
220.PNG
 
Atsauce:
Matemātika 7. klasei /Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone - Lielvārde: Lielvārds, 2007. 128.- 129. lpp.