Teorija

Polinomus, kas satur tikai vienu saskaitāmo, sauc par monomiem.
Polinomus, kas satur divus saskaitāmos, sauc par binomiem.
Polinomus, kas satur trīs saskaitāmos, sauc par trinomiem.
Polinomiem, kas satur vairāk kā trīs saskaitāmos, īpaša nosaukuma nav.
Piemērs:
Tabulā ir aplūkoti daži polinomu piemēri:
Monomi
Binomi
Trinomi
Pārējie polinomi
\(-5x^2y\)
\(5xy-3x\)
\(3x^3-4x-0,2\)
\(4x^3+5x^2-3x-2\)
\(7\)
\(6m^3n+4\)
\(6m^2n-2mn+3\)
\(2m^2n-3mn^2+2mn+1\)
\(2a^7\)
\(4a^5+2ab\)
\(5a^3+0,4ab+b^3\)
\(a-ab^2+7a^2b-b\)
Atsauce:
Matemātika 7. klasei /Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone - Lielvārde: Lielvārds, 2007. 132.lpp.