Teorija

Svarīgi!
"Saskaitīt un atņemt var tikai līdzīgus monomus."
Līdzīgi monomi ir monomi, kuriem mainīgo reizinājumi ir vienādi, kaut arī to secība var būt atšķirīga.
 
Saskaitot vai atņemot monomus, ir jāizpilda šādas darbības:
  1. saskaita vai atņem monomu koeficientus;
  2. mainīgos reizinātājus nemaina.
 
2x3+3x3=5x3
ska.PNG
 
4ab2ab2=3ab2
sattt.PNG
 
Saskaitot vai atņemot vairākus monomus, ir jāatceras:
  • monomu koeficientus parasti saskaita vai atņem galvā un raksta vienkāršoto summu;
  • monomus, kuru koeficientu kopsumma atšķiras saskaitīt vai atņemt nevar;
  • pretēju monomu summa vienmēr ir \(0\).
Piemērs:
2p3k(0,6p3k)0,2p3k=2p3k+0,6p3k0,2p3k==0,6p3k0,2p3k2p3k=0,6p3k2,2p3k=1,6p3k
Šeit atvērām iekavas un nomainījām zīmes.
 
3uv2uv2=3uv2uv2
Šos monomus nevar atņemt, jo to mainīgo reizinājumi ir dažādi.
 
12b3c12b3c=0
Pretēju monomu summa vienmēr ir \(0\).

Atsauce:
Avots: Matemātika 7. klasei /Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone - Lielvārde: Lielvārds, 2007.125. lpp