Uzdevumi

1. Plānotais un faktiskais. Kravnesība

Grūtības pakāpe: augsta

6
2. Plānotais un faktiskais. Uzdevumu skaits

Grūtības pakāpe: augsta

4

Eksāmenu uzdevumi

1. Plānotais un faktiskais. Tabula

Grūtības pakāpe: augsta

9

Testi

1. Plānotais un faktiskais

Grūtības pakāpe: vidēja

8

Metodiskie materiāli