Teorija

Teksta uzdevumi pamatskolā
Pēc VISC Mācību priekšmeta programmas parauga, skolēniem 8. klasē ir jāprot "risināt teksta uzdevumus par kopējo darbu, kustību, izmantojot darbības ar algebriskām daļām".
  
Šie uzdevumi ir saistoši arī 9. klases un 10. - 12. klases skolēniem.
 
Portālā izstrādātie materiāli.
  
TEORIJA:
2. Kopīgais darbs. Teksta uzdevumi par kopīgo darbu. Bez vienādojuma. 
3. Kopīgais darbs.Vienādojuma sastādīšana teksta uzdevumos par kopīgo darbu. 
4. Uzdevumi par kustību. Kustību uzdevumi. Ceļš. Ātrums. Laiks. Vienādojuma sastādīšana. 
 
UZDEVUMI:
  
Kopīgais darbs  
Atkārtojums no 6. klases. Bez vienādojuma.
 
1. Bez vienādojuma. Nosaki, cik ilgi dara darbu divi draugi kopā, ja zināms, cik ilgā laikā darbu padara katrs atsevišķi. Veseli skaitļi.
2. Nosaki, cik ilgi klasi kārto divi dežuranti kopā, ja zināms, cik ilgā laikā klasi kārto katrs atsevišķi. Daļveida atbilde.
3. Nosaki, cik ilgi dara darbu divi draugi kopā, ja zināms, cik ilgā laikā darbu padara abi kopā. Atbilde sekundēs. Lācēni.
4. Nosaki, cik ilgi kartupeļu vagas ravē divi draugi kopā, ja zināms, cik ilgā laikā ravē katrs atsevišķi. Vairākas vagas.
 
Vienādojums ar proporciju
  
5. Cik ilgi strādās viens, ja zināms otra darba laiks un kopīgi veiktā darba laiks.
6. Cik ilgi strādās viens, ja otrs kavē darbu. Krustmāte Agate ada zeķi, bet Herkuless to ārda.
 
Daļveida vienādojuma sastādīšana
 
7.  Caurules piepilda baseinu.
8.  Galdnieki gatavo mēbeles.
9. Par ūdens ieplūdi un izplūdi baseinā 
 
 
 
 
 
 
Skaitliski uzdevumi. Darbības ar daļām.
 
Daļveida vienādojuma, kvadrātvienādojuma risināšana.                               
 
 
Plānotais un faktiskais
10. Daļveida vienādojuma sastādīšana. Automašīnu skaits, to kravnesība.
11. Daļveida vienādojuma sastādīšana. Par portālu.
Daļveida vienādojuma, kvadrātvienādojuma risināšana
 
Uzdevumi par kustību
 
12. Ātruma aprēķināšana. Minūšu izteikšana stundās.
 
Lineāra vienādojuma sastādīšana
13. Ceļu summa. Tūristi.
14. Ceļu vienādība. Kustība pa upi.
15. Ceļu summa. Kustība pa upi. 

16. Ceļu starpība. Parametrs. Kustība pa upi.
17. Laiku vienādība. Mašīnas brauc vienā virzienā un sastopas.
 
18. Laiku starpība. Daļveida vienādojuma sastādīšana. Motorlaiva.
19. Laiku summa. Daļveida vienādojuma sastādīšana. Kustība pa upi.
20. Laiku starpība. Daļveida vienādojuma sastādīšana. Vilciens.
Skaitlisks uzdevums
 
Lineāra vienādojuma atrisināšana
 
Daļveida vienādojuma, kvadrātvienādojuma risināšana
 
Vienkāršus teksta uzdevumus portālā var atrast: 5. klase Teksta uzd.