Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

3p.
1. Sakņu skaita noteikšana 1p.
2. Vai kvadrātvienādojums 1p.
3. Nepilnais kvadrātvienādojums 1p.