Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

16p.
1. Kvadrātvienādojums 3p.
2. Kvadrātvienādojums 3p.
3. Kvadrātvienādojums 3p.
4. Kvadrātvienādojums 2p.
5. Kvadrātvienādojums 3p.
6. Kvadrātvienādojums 2p.