Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Kvadrātvienādojumi

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kvadrātvienādojumi Kvadrātvienādojuma jēdziens
2. Pilnā kvadrātvienādojuma atrisināšanas metode
3. Nepilnie kvadrātvienādojumi
4. Vjeta teorēma

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātvienādojuma koeficientu noteikšana 1. izziņas līmenis zema 1p.
2. Noteikt, cik kvadrātvienādojumam saknes 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
3. Kvadrātvienādojuma veida noteikšana 1. izziņas līmenis zema 2p.
4. Kurš no skaitļiem der par vienādojuma sakni? 1. izziņas līmenis zema 1p.
5. Kvadrātvienādojums. Grafiskā atrisināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
6. Pilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana, b>0 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
7. Pilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana, b<0 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
8. Nepilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana, c=0 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nepilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana c=0
9. Nepilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana, b=0 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nepilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana b=0
10. Nepilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana, c=0 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
11. Nepilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana, c=0 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
12. Kvadrāttrinoms. Sadalīšana reizinātājos (b=0) 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
13. Kvadrāttrinoma sadalīšana reizinātājos 1 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
14. Kvadrāttrinoma sadalīšana reizinātājos 2 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
15. Vjeta teorēmas zināšanu pārbaude 1. izziņas līmenis zema 2p.
16. Vjeta teorēmas izmantošana kvadrātvienādojuma sastādīšanā 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
17. Kvadrātvienādojums. Daļas saīsināšana 1 2. izziņas līmenis vidēja 4p.
18. Kvadrātvienādojums. Daļas saīsināšana 2 2. izziņas līmenis vidēja 4p.
19. Vienādojums. Starpības kvadrāta formulas lietošana 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
20. Kvadrātvienādojums. Teksta uzdevums par taisnstūra laukumu 2. izziņas līmenis vidēja 4p.
21. Kvadrātvienādojums. Kvadrāta malas aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 4p.
22. Daļveida vienādojums 2. izziņas līmenis augsta 4p. Daļveida vienādojuma atrisināšana un definīcijas kopas noteikšana. Kvadrātvienādojums.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātvienādojums Citi zema 1p. 2003.g. eksāmens 9. klasei. Kvadrātvienādojuma lielākās saknes noteikšana.
2. Laukums. Perimetrs. Kvadrātvienādojuma sastādīšana Citi augsta 6p. 2008.g. eksāmens 9.klasei.
3. Kvadrātvienādojums Citi vidēja 2p. 2006.g. eksāmens 9.klasei.
4. Kvadrātvienādojums. Iekavu atvēršana Citi vidēja 5p. 2005.g. eksāmens 9.klasei.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātvienādojumi. Vienkāršs tests 00:00:00 vidēja 3p. (10 min)
2. Kvadrātvienādojumu atrisināšana 00:00:00 vidēja 10p. (20 min)
3. Kvadrātvienādojuma sakņu pielietošana 00:00:00 vidēja 6p. (15 min)
4. Kvadrātvinādojumu atrisināšana un pielietošana 00:00:00 vidēja 16p. (30 min)