Teorija

"Ja uz taisnes atliek divus punktus, tad tie sadala taisni trīs daļās."
"Taisnes daļu, kas atrodas starp diviem punktiem kopā ar atliktajiem punktiem, sauc par nogriezni."
NOGR_ab.svg
Nogrieznis \(AB\). Apzīmē \([AB]\).
\(A\) un \(B\) - nogriežņa galapunkti.
 
Nogriezni parasti apzīmē ar diviem lielajiem latīņu alfabēta burtiem, piemēram, nogrieznis \(AB\) jeb nogrieznis \(BA\).
 
Jebkurš nogrieznis ir ierobežots no abām pusēm. Jebkuram nogrieznim var izmērīt garumu.
Punktus, kas atrodas starp nogriežņa galapunktiem, sauc par nogriežņa iekšējiem punktiem.
Zīmējumā punkti \(D\) un \(E\), ir nogriežņa \(AB\) iekšējie punkti.
 
noggg.svg
 
C[AB]
D[AB]E[AB]

B[AB]A[AB]
   
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 164. lpp.