27.
februārī
Diagnosticējošais darbs MATEMĀTIKĀ 3. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

"Nogriezni, kas savieno divus riņķa līnijas punktus, sauc par hordu."
"Hordu, kas iet caur riņķa līnijas centru, sauc par diametru."
hordasDt.svg
 
\(MK\) un \(KL\) - hordas.
\(ML\) - horda un diametrs.
\(ML = MO + OL\)
 
7_radD.svg
 
\(EF\) - horda un diametrs
\(EF = EO + FO\)
Divi rādiusi, kas atrodas uz vienas taisnes, veido diametru.

 
"Riņķa līnijas centrs diametru sadala divos rādiusos.
\(d=2R\) jeb R=d2=0,5d, kur \(d\) - diametrs un \(R\) - rādiuss."
Piemērs:
Dots: R.l.(\(O\); \(5\) cm).
 
Uzzīmēt un aprēķināt diametru \(AB\).
 
rinkis_diamAB.svg
 
Pēc dotā jāzīmē riņķa līnija ar centru punktā \(O\), rādiuss ir \(5\) cm garš.

\(d = 2R = R + R\)
\(AB = BO + OA\) 
Diametrs \(AB = 10\) cm
 
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 180. lpp.