Teorija

"Nogriezni, kas savieno divus riņķa līnijas punktus, sauc par hordu."
"Hordu, kas iet caur riņķa līnijas centru, sauc par diametru."
hordasDt.svg
 
\(MK\) un \(KL\) - hordas.
\(ML\) - horda un diametrs.
\(ML = MO + OL\)
 
7_radD.svg
 
\(EF\) - horda un diametrs
\(EF = EO + FO\)
Divi rādiusi, kas atrodas uz vienas taisnes, veido diametru.

 
"Riņķa līnijas centrs diametru sadala divos rādiusos.
\(d=2R\) jeb R=d2=0,5d, kur \(d\) - diametrs un \(R\) - rādiuss."
Piemērs:
Dots: R.l.(\(O\); \(5\) cm).
 
Uzzīmēt un aprēķināt diametru \(AB\).
 
rinkis_diamAB.svg
 
Pēc dotā jāzīmē riņķa līnija ar centru punktā \(O\), rādiuss ir \(5\) cm garš.

\(d = 2R = R + R\)
\(AB = BO + OA\) 
Diametrs \(AB = 10\) cm
 
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 180. lpp.