Teorija

"Ja uz taisnes atliek punktu, tad tas sadala taisni divās daļās. Katru no šīm daļām kopā ar atlikto punktu sauc par staru, un atlikto punktu - par stara sākumpunktu."
"Staru parasti apzīmē ar lielajiem latīņu alfabēta burtiem, pirmo rakstot stara sākumpunktu. To var izdarīt divējādi."
 
 • Izceļot divus punktus - stara sākumpunktu \(A\) un vēl kādu punktu (piemērā \(B\)), kas pieder staram.
  STARS_ab.svg
  Apzīmē \([AB)\).
   
 • Izceļot tikai stara sākumpunktu \(B\).
  STARS_BA.svg
  Apzīmē \([BA)\).
 
Jebkuru staru var bezgalīgi turpināt uz vienu pusi (tur, kur nav sākumpunkts).
Piemērs:
Dots stars \(AB\) (nepārtrauktā līnija). To var turpināt zīmēt bezgalīgi uz vienu pusi (pārtrauktā līnija, to varētu vēl pagarināt).
stars.svg
 
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 164. lpp.