Teorija

"Figūru, kas sastāv no visiem tiem plaknes punktiem, kas atrodas vienādā attālumā no kāda dotā plaknes punkta, sauc par riņķa līniju."
Definīcijā doto plaknes punktu sauc par riņķa līnijas centru. Centru parasti apzīmē ar burtu \(O\). Izmantojot riņķa līnijas definīciju, var definēt riņķi.
"Par riņķi sauc riņķa līniju kopā ar plaknes daļu, kuru tā ierobežo."
rinkis_O.svg
Riņķa līnija zīmējumā ir pelēka. Pelēkā līnija kopā ar iekrāsoto laukumu veido riņķi.
\(O\) - riņķa līnijas (un arī riņķa) centrs.
 
7_radD.svg
\(AO = BO = CO = EO = FO\) kā riņķa līnijas rādiusi.
\(EO\) un \(FO\) veido diametru.
"Nogriezni, kas savieno centru ar brīvi izraudzītu riņķa līnijas punktu, sauc par rādiusu."
Rādiusu parasti apzīmē ar mazo \(r\) vai lielo burtu \(R\).
Svarīgi!
"Riņķa līniju saīsināti pieraksta šādi: R.l. (\(O\); \(r\)), kur \(O\) ir riņķa līnijas centrs un \(r\) - rādiuss."
 
rinkis_diamOA5.svg
 
Dots: R.l.(\(O\); \(5\) cm).
 
Jāuzzīmē rādiuss \(OA\).

Pēc dotā jāzīmē riņķa līnija ar centru punktā \(O\), rādiuss ir \(5\) cm garš.

\(OA = 5\) cm.
 
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 179. lpp.