Teorija

"Vienkāršākā no līnijām ir taisne. Taisni apzīmē ar latīņu alfabēta burtiem."
 
Iespējamie apzīmēšanas varianti:
 • ar vienu mazo burtu (taisne \(t\)) 
  t_taisne.svg
   
 • ar diviem lielajiem burtiem, atzīmējot uz taisnes divus punktus \(A\) un \(B\) (šos punktus nedrīkst likt līnijas galos)
  t_abB.svg
   
 • ar diviem lielajiem burtiem \(A\) un \(B\), uz taisnes punktus neizceļot
  t_abBezB.svg
Svarīgi!
Ja taisni apzīmē ar lielajiem alfabēta burtiem, tad tos liek iekavās, piemēram \((AB)\).
Taisnes īpašības:
 1. Uz taisnes ir bezgalīgi daudz punktu.
 2. Taisne ir neierobežota.
 3. Caur diviem dažādiem punktiem var novilkt tieši vienu taisni.
Svarīgi!
Secinājums: jebkuru taisni var bezgalīgi turpināt uz abām pusēm. Taisnes garumu nevar izmērīt.
bezg.svg
 
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 160. lpp.