Teorija

"Ja divi stari atrodas uz vienas taisnes un tiem ir kopējs tikai sākumpunkts, tad starus sauc par pretējiem stariem."
pretejiS.svg
\([OA)\) un \([OB)\) - pretēji stari.
"Ja diviem stariem ir tieši viens kopīgs punkts, kas nav sākumpunkts, tad stari krustojas."
krustiskiS.svg
Staru \([KX)\) un \([MX)\) krustpunkts ir \(X\).
(Stari \([KX)\) un \([MX)\) krustojas punktā \(X\).)
"Ja diviem nogriežņiem ir tieši viens kopīgs punkts, kas nav nogriežņa galapunkts, tad nogriežņi krustojas."
krustiskiN.svg
Nogriežņu \([KL]\) un \([MN]\) krustpunkts ir \(X\).
(Nogriežņi \([KL]\) un \([MN]\) krustojas punktā \(X\).)

Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 165. lpp.